Apr 2011

Waarom toch? (nieuwe rubriek)

Waarom toch? Er zijn zovele zaken die in een gemeente plaatsvinden waarbij je je als burger wel eens terecht de vraag stelt waarom een gemeentebestuur een welbepaalde beslissing neemt of iets toelaat, waarom iets lang moet aanslepen vooraleer het daadwerkelijk wordt uitgevoerd of gewoonweg iets wat waarvan je vindt dat het een onverantwoorde beslissing is.

Met deze vaste rubriek wil ik graag een verantwoording afleggen. Aan u dan om te oordelen of u er begrip kan voor opbrengen.

P1060469 Read More...

Drugs- en alcoholpreventiedienst is er voor u

Spandoeken voor fuiven en extra informatie over drugs en alcohol in de Pajotse bibliotheken

Preventie drugs en alcohol voorstelling spandoek (3) Read More...

Herne: een gastvrije gemeente

Op zaterdag 2 april en zaterdag 16 april werden respectievelijk de Rotaryclub Herne Markevallei en het provinciaal bestuur van de Landelijke Gilden op onze gemeente ontvangen.

P1070030 Read More...

Congo in woord, beeld en klank

Herne is trots op zijn inwoners en zijn verenigingen! Met deze stelling werd ik aangesproken na de voorstelling. En terecht...

P1070005 Read More...