Meiboomplanting in een bloeiende gemeente...

Hieronder vindt u de toespraak nav de meiboomplanting terug. Voor de fotoreportage klik hier.

Geachte aanwezigen,

Uit onze schooltijd herinneren wij ons toch zeker nog die eerste regel - maar ook niets meer- van dat duizenden regels lange gedicht van Herman Gorter: “Mei”.

Natuurlijk is “De winter is vergangen...” het eerste lied dat straks gezongen wordt. Maar dan volgt: ‘De Mei plezant...”

Van in de oudheid al is de maand mei het begin van iets nieuws. Haar naam dankt ze trouwens aan de Romeinse godin Maja, ook de “goede godin” genoemd, symbool van de nieuwe lente, de nieuwe vreugde, het nieuwe leven: “In mei legt ieder vogeltje een ei!”.

In het Oud-Nederlands wordt mei ook de “bloeimaand” genoemd. En het is dus zeer toepasselijk dat de 60ste nationale meiboomplanting van de Vlaamse Volkskunstbeweging hier in Herne plaatsvindt. Herne is immers een bloeiende gemeente, die dit jaar meer dan ooit duidelijk maakt waar het op staat: samenhorigheid, samen bouwen aan de gemeenschap, en..”houden van”. Houden van zijn dorp met zijn rijke verleden, houden van buren en vrienden, houden van elkaar...

Niets is beter voor de vriendschap, dan samen te feesten, hier en vandaag dus rond de meiboom. Het planten van de meiboom is een eeuwenoude traditie, die op een aantal plaatsen nog leeft, zelfs in Brussel waar de stoet van “le meyboom” een jaarlijks evenement is.

Uit een liedboek van 1591 is mij hetvolgende aangereikt:
“De mey playsant willen wij planten
‘t is nu den tyt dat soo dat behoort,
Men siet nu vreucht aen allen canten
Die vogelkens singen met soet accoort.

Geen enkele maand van het jaar werd meer bezongen dan de maand mei, in alle landen, in alle talen. En laat iedereen dus meezingen: “De winter is vergangen, ik zie des meien schijn”

Dank aan de Vlaamse Volkskunstbeweiging om Herne te kiezen, dank aan alle deelnemers en sympathisanten. Deze nieuwe lente zal voor altijd in ons hart zijn gegrift!