800 jaar Herne gebundeld en tentoongesteld

Hierbij vindt u de toespraak naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling.

Beste aanwezigen,

Voor u staat een trots persoon. Trots omdat we vandaag geschiedenis schrijven..., omdat we morgen geschiedenis zullen schrijven... en omdat we gisteren geschiedenis hebben geschreven. Herne is een gemeente zoals elke andere met een eigen geschiedenis.
Ze geeft ons een beeld van hoe onze mensen hier vroeger hebben geleefd.
Door ze te bundelen en tentoon te stellen, versterken we ons cultureel en historisch zelfbewustzijn. Ze kan een houvast zijn, troost bieden en hoop.

Ons dorp heeft iets magisch, ondanks haar strijd tegen de Franse bezetter of de veldslag van 1798, wist ze zichzelf, ongeacht enige politieke of klerikale invloed, telkenmale terug te vinden in rust en eenheid. De rust vind je terug in het bewijs dat de Kartuis zich in onze gemeente is komen vestigen. De eenheid vind je doorheen het verleden in het sterkere verenigingsleven. Om maar een voorbeeld te geven: de KOLV-schuttersgilde van Herne bestaat al 325 jaar.

Ook vandaag is die magie nog te bespeuren in het groene kwadrant: als kleine gemeente weten we onszelf telkenmale te overtreffen. En let op wat nog komen mag. Volgend weekend zal Vlaams Brabant in Herne de grootste kinderhoogdag ooit mogen ervaren, tijdens het lenteweekend van 6 tot 8 mei zitten we samen rond de tafel voor het Diner dansant, genieten we van de hoevetochten of ervaren we de rijke volkscultuur van een meiboomplanting. Ook voor de grootste seniorenbeurs van het Pajottenland zal onze sporthal net groot genoeg zijn.

Dit kan, zoals ik al zei, alleen door onszelf te overtreffen, door de inzet van vele vrijwilligers, verenigingen en personeelsleden, waarvoor zeer welgemeend onze dank!

Deze tentoonstelling is dan ook één van de resultaten.

Maar wat ons het langst aan dit feestjaar zal herinneren, is de bundeling van 800-jaar geschiedenis, het pronkstuk: “De kleine kroniek van het groene kwadrant” Geen uren, dagen, weken maar maanden is gewerkt aan de werdersamenstelling van ons verleden. Welgeplaatst is dan ook een dank aan ons personeelslid Sarah Copriau, de voorzitter van de cultuurraad Marc Danneels en auteur Herman Vandormael. (bloem voor Sarah)

Beste mensen, geniet van deze tentoonstelling, kom straks mee naar de feestzitting in de Eglantier ter gelegenheid van de voorstelling van onze kroniek. Urbain Deblander zal meer vertellen over de toponymie van Herne, Herman Vandormael over de keur van 1211 en Maurits Van Liederkerke zal een vereeuwigd gedicht voordragen. Dit alles voorzien van een natje en een droogje en muzikaal begeleid in een verbreding van onze eigen cultuur gebracht door...

Uw aanwezigheid, een uiting van respect voor het verleden zal ons vizier scherper stellen voor investeringen in de toekomst. De geschiedenis die we vandaag schrijven, zal ook binnen 800 jaar herinnerd worden. Bedankt dat u er bent!


Voor de fotoreportage
klik hier