Kerktoren St Petrus en Pauluskerk wordt gerestaureerd

Op maandag 14 maart starten officieel de restauratiewerken aan de Kerktoren te Herne. Deze werken zullen zonder weerverlet eindigen in april 2012 en nemen dus iets meer dan één jaar in beslag. Niet verwonderlijk, maar het louter opstellen van de stellingen zou ongeveer een maand tijd in beslag nemen. De kostprijs van de werken bedraagt 610.117,09 euro incl. btw. 80% van deze werken wordt gesubsidieerd. Het overige deel valt ten laste van de gemeentekas.
Samen met de ontwerper (Infrabo), de hoofdaannemer (PIT nv) en enkele contractanten van de kerk, alsook het Kerkfabriek vond een tweede coördinatievergadering plaats die tevens het startsein mag zijn van een jaar werken.
Volgende werken zijn voorzien: een nieuwe dakbedekking, reinigen en herstellen van het kerktorenlichaam, electriciteitswerken en schilderwerken.
De kerk zal ondanks de werken steeds toegankelijk blijven. Daarentegen zullen de parkings tegenover de kerk gesupprimeerd worden om het verkeer door te laten daar zowel de stelling als de werfketen in de Kerkstraat zullen plaatsnemen.

Vanuit het bestuur vroegen we de aannemer of het niet mogelijk zou zijn een scherm te plaatsen op de stelling die refereert naar onze 800-jarige viering. We wachten af of de aannemer deze kost wenst te dragen en/of hoeveel onze bijdrage hierin mag betekenen. Ook aan onze kerkuil werd gedacht. De kerkuilengroep verzocht om een gat in het scherm te voorzien van 1m op 1m om zijn vaste stek te kunnen terugvinden.

Aangezien dit dossier (fase 2) reeds meer dan 20 jaar heeft aangesleept, zijn we nu reeds gestart met de derde fase.

Voorzitter Honoré Van Ongeval en de leden van het Kerkfabriek zijn dermate verheugd met de start der werken dat ze het studiebureau en het gemeentebestuur dankten met een glaasje champagne...


Kerk Herne laatste vergadering voor aanvang werken (6)
(foto Godelieve Deschuyffeleer)
IMG_3515