Een bezoek aan ieder gezin uit Herne

Op bijna één jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen leg ik mezelf een nieuwe uitdaging op. Met name, de uitdaging om iedere woning, ieder gezin van onze gemeente te gaan bezoeken. Minstens iedere woensdagnamiddag trek ik op pad doorheen onze gemeente met een flyer met als boodschap: “Contact, basis van eenheid” Op deze flyer staan al mijn gegevens vermeld waarop de inwoner mij kan bereiken.

Contact is de basis van ons handelen. Zolang mensen met elkaar praten, met elkaar in contact treden kan er gehandeld worden. Handelen op basis van noden, verzuchtingen of wensen. Op deze manier vorm je een beleid dat groeit vanuit de bevolking, vanuit de kern van je gemeente. Iedere dag werk je aan een betere gemeente, maar niet steeds weet je of je handelen gedragen wordt door het overgrote deel van je inwoners.

Als schepen of burgemeester spendeer je het meeste tijd aan vergaderingen en overleg met verschillende instanties. Veel energie wordt gestoken in de opbouw van het beleid, veel energie gaat verloren in de verplichte administratieve procedures maar zijn een noodzakelijk kwaad om te komen tot de doelstellingen die je wenst te bereiken. Niettegenstaande je het merendeel van de bevolking ontmoet op het gemeentehuis of tijdens diverse activiteiten of evenementen, zijn er ook een groot deel die je niet bereikt. Met deze uitdaging wil ik ook hen ontmoeten en betrekken bij het beleid waaraan we dagdagelijks werken.

Campagne voeren doe je niet alleen tijdens het laatste jaar voor de verkiezingen, je campagne start vanaf de dag van je aanstelling als mandataris. We stellen allemaal vast dat het politieke gebeuren nav de volgende gemeenteraadsverkiezingen gereactiveerd wordt. Welnu, gedurende 10 jaar heb ik samen met de collega’s en alle personeelsleden hard gewerkt om ons vooropgestelde programma’s te realiseren en de nodige verantwoordelijkheden op te nemen. We gaan er prat op dat 90% van die beloftes uitvoering zullen hebben gekregen. Maar hier stopt het niet, elke dag begint opnieuw en elke dag ontstaan er nieuwe behoeften. Om het nieuwe beleidsprogramma naar de komende verkiezingen toe vorm te geven trek ik erop uit en zal samen met de bevolking van Herne een ambitieus meerjarenbeleidsplan worden uitgewerkt. Met dit bezoek wil ik tevens mijn ambitie om ook in de komende 6 jaar samen met een enthousiaste ploeg het beleid van ons groene kwadrant verder vorm te geven, niet onder stoelen of banken steken, integendeel! ...want ook na 2012 wil Herne een ambitieuze gemeente blijven!

Wekelijks zal ook een stand van zaken op mijn website worden meegegeven. De teller staat op 2842. 18 gezinnen werden bezocht.

KP_postkaart

IMG_1629

IMG_1633