Herne overstroomt opnieuw: dringend maatregelen

Op woensdag 9 februari werd naar aanleiding van de recente overstromingen een overleg georganiseerd met alle betrokken actoren. Het betreft de gemeenten Herne en Galmaarden maar ook de stad Edingen. Vanuit de hogere overheden waren de respectievelijke provincies en gewesten vertegenwoordigd. Het is de eerste maal dat alle partijen samen rond de tafel zijn gaan zitten.
Het meest heugelijke nieuws mochten we vernemen vanuit Edingen, waarbij gesteld werd dat in de loop van 2011 twee overloopgebieden zullen worden gebouwd met een maximale opvangcapaciteit van 45000m3. Op lange termijn zullen andere initiatieven volgen zoals een bufferzone in Lettelingen nabij het Park van Edingen. De stad Edingen bij monde van schepen Devriese stelt dat door deze maatregelen een soortgelijke overstroming zich nog slechts één maal in honderd jaar zou mogen manifesteren. Een verhaal dat we echter ook in Herne al eerder mochten vernemen naar aanleiding van de inplanting van het overloopgebied aan de Molens Vannerom...
Wat Herne zelf betreft zijn een aantal maatregelen al enige tijd aangekondigd, zijnde een bijkomend gecontroleerd overloopgebied (GOG) in de Aerebeekvallei en één in de Scheibeekvallei. Als gemeente verzochten we Afdeling Water te onderzoeken of een vierde overloopgebied tussen de Geraardsbergsesteenweg en de Ninoofsesteenweg geen oplossing kan bieden. De twee eerder geformuleerde GOG’s hebben hoofdzakelijk impact na het centrum van onze gemeente en zullen vooral de Boesmolen en de gemeente Galmaarden dienen. Door de enorme hoeveelheid water die we hebben kunnen vaststellen in januari en november zijn we van mening dat nog meer GOG’s geen garantie zullen bieden tot vrijwaring van nieuwe overstromingen. Om die reden hebben we verzocht om de Mark in te dijken aan de achterzijde van de woningen van de Stationsstraat. Op die manier wensen we de bewoners te vrijwaren van waterinfiltratie langs de achterzijde van hun woningen. De voorzijde zouden we bij aankondiging van overstromingen voorzien van een dijk waarbij we het water kunnen wegpompen.

Alleen een gemeenschappelijke benadering van de problematiek kan soelaas brengen. Een volgend overleg is voorzien in Galmaarden. Goed is dat er aan gewerkt wordt, nadelig is dat alles de nodige administratie moet doorlopen en dat dit nog enige tijd in beslag zal nemen. Met de nodige verantwoordelijkheid en de herinnering aan de ellende die dit aan de bewoners bezorgd zullen we ervoor zorgen dat deze materie brandend actueel blijft!

Intussen nam het schepencollege de beslissing om twee performante pompen aan te kopen. Ook werd een inventaris opgemaakt van de hoeveelheid zandzakjes die per woning geleverd werden, wie vrijwilliger was, enz... Let’s hope we don’t need them anymore...

P1060469P1060442P1060432P1060452P1060092