Diefstallenplaag aanpakken!

In de politiezone Pajottenland wordt sinds meerdere weken en dan vooral in Herne en in mindere mate in Lennik veel frequenter ingebroken dan in het verleden. De jongste nacht werd in Herne opnieuw op drie plaatsen ingebroken. Dit is niet meer in verhouding met wat vroeger het geval was en dus buiten proportie.

Daarom verzocht ik op het politiecollege van vrijdag jl de zonechef te onderzoeken hoe meer mankracht kan worden ingezet om deze diefstallenplaag een duidelijke halt te roepen. Deze vraag werd ondersteund door de collega burgemeesters.

Desnoods moet het zo zijn dat ons beleid gedurende een bepaalde periode of welbepaalde periodes aangepast wordt zodat de politie zich duidelijk kan focussen op deze ware diefstallenplaag. Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn dat de reguliere werking in het gedrang wordt gebracht. Desnoods dienen overuren te worden gepresteerd en niet essentiële opdrachten tijdelijk afgebouwd of beperkt.

Het is niet omdat gedurende een aantal dagen minder controles uitgevoerd worden dat daardoor de verkeersveiligheid of andere sectoren noodzakelijk in het gedrang komen. De burger weet immers niet of deze week of de daarop volgende week al dan niet snelheidscontroles plaatsvinden.

De zonechef bevestigde te onderzoeken hoe hij hieraan antwoord zou kunnen bieden en een actieplan voor te leggen. Ondertussen heeft hij reeds een vergadering belegd met de politiezone Sylle et Dendre omdat ook in Edingen het aantal diefstallen fors is toegenomen. Er zal nagekeken worden of gezamelijke acties op het getouw kunnen worden gezet.

Ook de aanpak moet anders worden opgevat. Hoe dit dient te gebeuren laat ik over aan de daarvoor opgeleide politie. Maar het heeft geen zin de hoofdwegen af te bakenen als de dieven zich via spoorweg of afgelegen wegen een weg naar hun doel banen.

Voor de rest geef ik nog mee dat ook de inwoners een bijdrage kunnen leveren. Iedere verdachte melding dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan de lokale politiezone. Aarzel niet, beter één keer teveel dan te weinig. Tijdens hun vakanties kunnen de inwoners afwezigheidstoezicht van de politie vragen. De inwoners van Herne kunnen beroep doen op een gemeentelijke subsidie voor de beveiliging van hun woning. Daarnaast kan ook nog 730 euro belastingsvermindering worden bekomen voor beveiliging tegen inbraak en brand.

Het is goed en veilig wonen in onze gemeenten. We willen dan ook een duidelijk signaal geven aan de dieven dat ze hier niet aan het juiste adres zijn. Het is onze verantwoordelijkheid man en macht in te zetten om het veiligheidsgevoel ook in de toekomst binnen onze politiezone te blijven garanderen!

IMG_2264