Nieuwjaarsdrink

Meer dan 1000 Hernenaren waren aanwezig om het startschot te geven van ons 800 jarige viering. Het is 800 jaar geleden dat de Keur aan onze gemeente door de Heren van Edingen werd overhandigd. Onze gemeente heeft ervoor geopteerd om deze gebeurtenis extra in de verf te zetten gedurende een gans jaar. De eerste activiteit was de nieuwjaardrink. In een gemoedelijke sfeer, laat duidelijk zijn, een unieke gebeurtenis, konden zowel jong als oud elkaar het allerbeste voor 2011 wensen. Via deze weg wil ik alle personeelsleden danken, onze lokale handelaars, onze champetter van dienst: Eddy Devos en dichter Maurits Van Liederkerke. Voor fotoreportage zie foto’s rubriek nieuwjaarsdrink.

Hieronder vindt u mijn toespraak terug:

Dierbare inwoners,

2010 is achter de rug. Voor onze gemeente is het geen onbewogen jaar geweest. Ik denk hierbij vooral aan de overstromingen die na 8 jaar opnieuw onze gemeente hebben geteisterd. Ik denk eveneens aan de harde winterprik waarbij we de strijd tegen sneeuw en ijzel zijn aangegaan.
Sinds half november hebben onze werklieden van de technische dienst een beperkte nachtrust gekend: omdat ze zandzakjes moesten vullen en vervoeren, water moesten pompen, omdat ze zout moesten strooien en sneeuw moesten ruimen. Als ik hen vermeld moet ik evenzeer het administratief gemeente en ocmw-personeel vernoemen die tijdens de overstromingen de nacht hebben doorgewerkt, alsook die talrijke vrijwillige inwoners en niet te vergeten dankzij onze landelijkheid die talrijke landbouwers die met dubbele kracht water hebben gepompd en sneeuw geruimd. Ik vond vandaag de ideale gelegenheid onze waardering te uiten en dank u te zeggen!! Dank u wel!!

Beste mensen, de eerste stappen in 2011 zijn gezet. Laat duidelijk zijn dat ook dit jaar geen onbewogen jaar zal zijn. Uiteraard zal er verder gewerkt worden aan onze gemeente:
  • er zullen ook dit jaar 3 gemeentewegen worden heraangelegd, zeker na al dat strooien zal dat hoognodig zijn
  • het gemeentehuis zal worden verbouwd
  • de technische dienst hervormd
  • de voorpost van de brandweer zal worden afgewerkt
  • de dorpskernen worden verder verfraaid refererend naar de pracht van toen
  • en we bereiden het toekomstig beeld van onze gemeente voor: door het maken van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor de omvorming van Fondatel, een bijkomende KMO-zone, uitbreidingsmogelijkheden voor het rusthuis, en het toekennen van centrumfuncties voor de site van de Markevallei.

MAAR.... wat we in 2011 zéker zullen doen is feest vieren, is mensen ontmoeten en onderstrepen hoe aangenaam het hier leven is!!
Wij willen er een onvergetelijk jaar van maken en de 800 jaar onafhankelijkheid verankeren in de verdere geschiedenis van ons dorp.
Feesten doen we door minstens vier topmomenten, vier kwadranten: met onder andere een nieuwjaarsdrink, een diner-dansant, een meiboomplanting, hoevetochten, een zomerfestival, een historische wandeling, een eindejaarsmarkt, een slotconcert en vuurwerk om het jaar feestelijk af te sluiten.
Verankeren doen we door een toeristische brochure en infopanelen, door een vaste Maurits Van Liedekerke-wandeling, door zit- en picknickbanken, en een kroniek over 800 jaar Herne. En er is nog zoveel meer, raadpleeg de door onze lokale handelaars gesteunde activiteitenkalender.

Beste mensen, wij zullen de kracht van onze kleine gemeente Herne bewijzen. Dat sterke sociale weefsel, die verbondenheid met elkaar maakt ons sterker en groter dan zovele andere gemeenten. Wij kunnen als we dat willen net duurzamer, milieuvriendelijker of socialer zijn. Het bewijs!: Als u vandaag niet te veel drinkt moeten we volgend jaar de belastingen niet opslaan. Beste mensen, ik geloof in de kracht van onze gemeente, in de kracht van u als inwoner. Dank dat u hier aanwezig bent want samen maken wij van Herne de aangenaamste plaats om te wonen.

Sta me toe, in naam van het volledige gemeentebestuur (raadsleden en personeel) iedereen een gezond, gelukkig en feestvol 2011 toe te wensen. Geniet van vandaag, maar drink met mate! Ge weet waarom ;-)”