Bijkomende fietsenstalling aan station Herne


Het is zeker al meer dan 3 jaar terug dat ons bestuur aandrong om een bijkomende fietsenstalling te plaatsen voor de treinreizigers van Herne. Vanuit de NMBS werd hieraan beantwoord en een eerste ontwerp gemaakt. Aangezien dit zou geplaatst worden op de parking voor het mooie en geklasseerde stationsgebouw, en tevens op de plaats waar heden het kaatsplein is getekend, hebben wij dit niet willen weerhouden. Omwille van deze reactie werden niet onmiddellijk nieuwe ontwerpen voorgesteld, wat wij betreurden. In het kader van ons jongste overleg omtrent de toekomstige sluiting van de loketten werd opnieuw de vraag gesteld. En tot onze tevredenheid werd dit in kader van de aanpassingswerken tot ophoging van het perron wel het nodige gevolg geven. Ondanks de meegedeelde sluiting van de loketten geloven we sterk in de toekomst van het station en het treingebruik. Niet alleen werden het perron en de schuilhuisjes en de fietsenstalling aangepakt, daarenboven zal in het kader van het GEN-project het gebruikscomfort voor onze inwoners verhogen. Voeg daaraan toe dat in het kader van het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) rond Fondatel een vorm van masterplan wordt opgesteld waarin de omgeving van het station omvat zit. Ter deze gelegenheid wordt een uitbreiding van de parking voorzien en zal de omgeving sterk verfraaid worden. Eenmaal dit masterplan volledig is uitgewerkt zal het aan onze bevolking in een hoorzitting worden voorgesteld. Ik kijk er alvast naar uit.

P1050131

P1050132